W związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, Ministerstwo Klimatu i Środowiska uruchamia kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną  w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole. Przedszkolaki z oddziału „Tulipanki” miały zajęcia ekologiczne o oszczędzaniu energii. Celem zajęć było uświadomienie dzieciom codziennego zużycia prądu oraz zachęcania do jego poszanowania.

Poznaliśmy zasadę działania i właściwego obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Sformułowaliśmy zasady oszczędnego i ekologicznego korzystania z urządzeń elektrycznych, Zapoznaliśmy się z naturalnymi źródłami energii, takimi jak : wiatr, słońce, woda. Nie zabrakło ciekawych eksperymentów i zabaw pt. „Na tropie odnawialnych źródeł energii”. Wykonywaliśmy ćwiczenia oddechowe, mogliśmy toczyć nasze piłeczki w parach. Na koniec dzieci wykonały żarówkę ze źródłami energii. Koordynatorem zajęć była Justyna Kazimierowicz

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze spotem kampanii społecznej  „Oszczędzamy energię”  zorganizowanej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/edukacja-ekologiczna/spot-wideo-oszczedzamy-energie