Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Rzeczycy wybrały się na wycieczkę edukacyjną do spichlerza w Grębocicach, gdzie przedszkolaki mogły podziwiać wystawę miniatur pałaców
i dworów z terenu Gminy Grębocice. Celem wycieczki było poznanie naszego regionu oraz okolicznych zabytków.