Dużym sukcesem zakończyła się akcja zbiórki karmy, koców i ręczników dla zwierząt zamieszkałych w schronisku Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom Amicus. Cieszymy się, że tak wiele osób odpowiedziało na nasz apel. Zebraliśmy dużą liczbę puszek i worków z karmą oraz koców i ręczników dla zwierząt tam zamieszkałych. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i ich rodziców do aktywnego udziału w zbiórce karmy. Dziękujemy serdecznie przedszkolakom ze wszystkich oddziałów przedszkolnych Przedszkola Publicznego im. J. Brzechwy w Grębocicach i rodzicom za włączenie się w tak pożyteczną akcję charytatywną. Dzielenie się tym co mamy – to szlachetny nawyk. Koordynatorem akcji była nauczycielka Małgorzata Koman.