Dnia 7 marca w naszym przedszkolu obchodziliśmy Europejski Dzień Logopedy. Przedszkolaki rozmawiały na temat pracy logopedy, dowiedziały się co należy robić, żeby pięknie i poprawnie mówić. W czasie spotkania z logopedą dzieci usprawniały pracę aparatu artykulacyjnego, ćwiczyły prawidłową i wyrazistą wymowę głosek, usprawniały percepcję słuchową i uczyły się prawidłowego oddychania. Zajęcia prowadzone przez logopedów: panią Małgorzatę Koman i panią Lidię Gruźlińską stworzyły dzieciom okazję do ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne oraz do miłej i wesołej zabawy z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy i gier logopedycznych.