W ramach programu z  edukacji ekologicznej „Z darami natury, świat nie jest ponury” dzieci z oddziału Tulipanki i Stokrotki wzięły udział w warsztatach wraz z Seniorami w Wiejskim Ośrodku Kultury w Rzeczycy. Celem warsztatów było kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci z uwzględnieniem zagrożeń środowiska, wynikających z rosnącej ilości odpadów, wytworzenie motywacji do działania, kształtowanie nawyków segregowania odpadów, promowanie dziecięcej twórczości artystycznej. Dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o nasze środowisko. Utrwaliły informację na temat segregacji śmieci oraz poznały znaczenie słowa recykling. Następnie wykonały niepowtarzalne, piękne i wyjątkowe ramki z materiałów odpadowych.

Koordynatorem zajęć była nauczycielka Justyna Kazimierowicz.