Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębocicach przystąpiło do projektu ekologicznego „Ekokulturalne przedszkole”, którego celem jest poszerzanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego. Dzieci z oddziału „Mrówki” sadziły kwiaty doniczkowe. Dzieci mają swoją konewkę i są wyznaczone dyżury do podlewania kwiatów i dbania o rośliny. Przy okazji dzieci zwracają uwagę, jaka ilość wody jest odpowiednia – może się ona różnić w zależności od gatunku rośliny. W sali od razu zrobiło się zielono.
Czekają nas w następnych miesiącach kolejne wyzwania, które będziemy realizować.