Przedszkolaki cyklicznie brały udział w warsztatach muzycznych pt. „Dzwony i dzwonki”. Sale przedszkole rozdzwoniły się wielobarwnymi głosami różnego rodzaju dzwonków, które w swoisty sposób przybliżyły dzieciom odgłosy kojarzące się z zimą. Wśród zaprezentowanych instrumentów znalazły się m.in.: dzwonek wietrzny Koshi-Zaphir, dzwonki diatoniczne, dzwonek ręczny, dzwonki na sznurku czy janczary. Podczas warsztatów dzieci tworzyły instrumentację do piosenki „Zima, zima”. Koordynatorem projektu była nauczycielka Katarzyna Czajkowska, która zaprezentowała dzieciom swoją kolekcję różnego rodzaju dzwonków.