W dniach od 18 do 22 września odbyły się zajęcia pod hasłem „Bezpieczeństwo i zdrowie, na co dzień”. Nadrzędnym celem prowadzonej akcji we wszystkich oddziałach przedszkolnych było uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa: w drodze do przedszkola, na placu zabaw i w sytuacjach zagrażających życiu. Podczas rozmów, zabaw ruchowych i innych sytuacji edukacyjnych dzieci mogły wykazać się wiedzą, umiejętnościami oraz poszerzyć swoje zainteresowania zasadami ruchu drogowego.  Natomiast dnia 19 września w naszym przedszkolu miała miejsce „Próbna Ewakuacja”, której celem było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki.