Przedszkolaki poznały historię twórcy najsławniejszych klocków na świecie oraz dowiedziały się, że nazwa Lego pochodzi od słów LEg GOdt”, co oznacza „baw się dobrze”. Układanie klocków pobudza kreatywność i wyobraźnię każdego malucha. Dziecko może wymyślać swoje własne budowle. Budując według określonego wzoru, uczy się z kolei cierpliwości, trenuje koncentrację i rozwiązuje problemy, a także rozwija wyobraźnię przestrzenną. Klocki dla dzieci rozwijają ich małą motorykę, ćwiczą koordynację ręka-oko. Dzieci mogą również trenować prawidłowy chwyt. Na zajęciach dzieci segregowały klocki, nazywały i rozpoznawały kolory klocków, układały rytmy a wszystko miało na celu rozbudzić umysł, doskonalić procesy myślenia i zapamiętywania. Podczas zabaw klockami nasze przedszkolaki kształtowały umiejętność kontrolowania własnego zachowania w dążeniu do określonego celu. Zadania zapewniały dzieciom wiele możliwości ćwiczeń i rozwijania samokontroli, która odgrywa dużą rolę podczas procesów związanych z uczeniem się. Najwspanialsze w zabawie klockami Lego jest to, że pomysłów na konstrukcje z nich jest nieskończenie wiele. Koordynatorem zajęć były nauczycielki E. Andrzejewska, M. Fercho.