„Dzień Drzewa” – to doskonała okazja do zabaw integracyjnych umożliwiających dzieciom wyrabianie postaw proekologicznych, zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew.  Tego dnia przedszkolaki  uczestniczyły w  zajęciach związanych z tematyką drzewa. Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie dla człowieka, zwierząt i przyrody. Przedszkolaki wykonały pracę plastyczną pt. „Drzewko Przyjaźni”. Przyswajaniu wiedzy przyrodniczej towarzyszyła zabawa, śpiew i taniec. Koordynatorem zajęć były nauczycielki: Ewa Andrzejewska, Małgorzata Fercho, Agata Toporyńska, Ewelina Bury, Renata Paleń, Małgorzata Koman.