Udział w kampanii czytelniczo- edukacyjnej dla dzieci na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń przedszkola. Realizowaliśmy ją w grupie „Mrówki”, w oparciu o warsztaty edukacyjne  z wykorzystaniem blogu – „Z Bajką Przez Świat”. Głównym celem warsztatów jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy z blogiem, bibliotekom i zaproszonymi gośćmi. Spotkania czytelnicze odbywają się pod hasłem „Bajki, baśnie i wiersze Europy” – znajomość literatury europejskiej jest okazją do zapoznania dzieci z wybranymi krajami europejskimi ich dziedzictwem kulturalnym – wpisuje się to w jeden z kierunków MEN na rok szkolny 2023-2024. Uczestniczyliśmy w warsztatach czytelniczych a  także od kwietnia do czerwca zaprosiliśmy do przedszkola gości: Panią Patrycję Ficzkowską– mamę naszego Wiktorka, która czytała baśń „Brzydkie Kaczątko”; Sołtys Panią Annę Bagrowską – babcię Tymoteuszka, która przeczytała bajkę „Czerwony Kapturek”, Radną Powiatową Panią Monikę Walasiak, która przybliżyła dzieciom bajkę „Pinokio” i Panią Dyrektor Przedszkola Elżbietę Kaletę, która zaprezentowała przedszkolakom wiersz Juliana Tuwima „Bambo”.

Koordynatorem warsztatów była: Ewelina Bury