Nasze przedszkole współpracując z Ochotniczą Strażą Pożarną w Grębocicach zorganizowało zbiórkę artykułów higienicznych i biurowych dla szpitala ,,Przylądek Nadziei” we Wrocławiu.
Zbiórka pomimo ograniczeń związanych z lockdownem cieszyła się powodzeniem. W imieniu wszystkich pacjentów szpitala bardzo dziękujemy za udział w akcji i okazane dobro!

Koordynatorem akcji była nauczycielka Agata Toporyńska