12 czerwca dzieci z oddziałów starszaków z Grębocic i Krzydłowic odwiedziły swoich starszych kolegów ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Grębocicach. Przedszkolaki, rozpoczynając swoją drogę edukacyjną w nadchodzącym roku szkolnym, staną przed nowym wyzwaniem. Aby rozwiać wszelkie obawy dotyczące środowiska szkolnego, zorganizowano wizytę mającą na celu zapoznanie dzieci z budynkiem szkoły i umożliwienie integracji przedszkolaków i uczniów. Dzieci miały możliwość zapoznania się z kolegami z klas ,,O”,  wzięły udział w specjalnie przygotowanych dla nich zajęciach integracyjnych, a także zasiąść w szkolnych ławkach. Zwiedziły także różne obszary szkoły, w tym świetlicę szkolną, szatnię, stołówkę, halę sportową oraz zewnętrzne obiekty sportowe. Oprócz zwiedzania szkoły dzieci miały możliwość zabawy na placu zabaw. Pełne wrażeń wróciły do przedszkola, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami z młodszymi kolegami i rodzicami.

Mamy nadzieję, że to cenne doświadczenie pomoże dzieciom i ułatwi im przekroczenie progu szkoły we wrześniu!