Od najmłodszych lat dzieci poznają różne zawody wykonywane przez osoby dorosłe. Już w przedszkolu dzieci wiedzą, że każdy zawód jest ważny i każdy zawód należy szanować. W naszym przedszkolu realizujemy program z zakresu preorientacji zawodowej „Jeszcze nie wiemy kim będziemy, ale już zawody poznajemy”, którego głównym celem jest zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu oraz kształtowanie postawy pracy i motywacji do działania. Zawody naszych rodziców przedszkolaki poznają poprzez spotkania z rodzicami, wycieczki do zakładów pracy i do punktów usługowych. W czasie epidemii te kontakty są ograniczone, jednak nauczycielki poprzez różnorodne i atrakcyjne formy edukacyjne przybliżyły dzieciom zawody takie jak: pielęgniarka, strażak, kucharz, pszczelarz, muzyk, fryzjerka, krawcowa, policjant, listonosz oraz górnik. Zapraszamy do galerii.