Zabawy matematyczne to najlepszy sposób na wprowadzenie dziecka w świat matematyki. Głównym celem procesu uczenia, a raczej przyswajania wiadomości matematycznych w przedszkolu jest rozwijanie jego aktywnej postawy intelektualnej wobec sytuacji niejasnych, problemowych, rozwoju wyobraźni, pomysłowości, języka,  w oparciu o gry i zabawy matematyczne. Stosowanie zabaw matematycznych w przedszkolu pomaga dziecku w nauce liczebników głównych i porządkowych, dodawania i odejmowania, przeliczania obiektów, a także rozwija rytmy i rytmiczną organizację czasu. Zabawy matematyczne w przedszkolu powinny być dostosowane do wieku dziecka i etapu rozwoju. Na zajęciach wykorzystywane są różnorodne pomoce dydaktyczne wdrażane do realizacji metodami aktywnymi. Przedszkolaki pracują indywidualnie, zespołowo oraz na zajęciach zorganizowanych z całą grupą.

Koordynatorem działań była Renata Paleń