Dzieci z oddziału przedszkolnego „Pszczółki” brały udział w projekcie pt. „Chcesz być duży i wspaniały, rób codziennie trening mały, który miał na celu propagowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie sprawności ruchowej oraz podnoszenie wydolności organizmu, rozwijanie sprawności ruchowej poprzez gry i zabawy ruchowe, zdobywanie orientacji w dalszym otoczeni podczas spacerów i wycieczek, nabywanie ogólnej sprawności i zwinności, wzmacnianie wytrzymałości fizycznej dziecka.

Koordynatorem działań były nauczycielki M. Fercho, E. Andrzejewska