Nasze przedszkole po raz kolejny ogłosiło konkurs plastyczny „Bohaterowie utworów Jana Brzechwy w oczach dzieci”. Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych oraz popularyzowanie poezji Jana Brzechwy. Dnia 14 czerwca 2022 roku odbyło się posiedzenie Jury. Podczas oceny prac uwzględniono następujące kryteria: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy. Po ocenie prac Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce: Natan Apolinarek,

II miejsce: Iga Jakubowska, Antonina Szlufarska,

III miejsce: Sara Buczkowska, Matylda Piechowiak, Kornel Baszyński,

WYRÓŻNIENIE: Inga Szatkowska, Bartosz Wolski, Inka Pierzchalska, Julian Bobkiewicz, Julianna Szlufarska, Kacper Wojciechowski, Szymon Biliński, Oliwia Pazoła, Lena Skrzypczak, Maria Rożewska, Lena Wojciechowska, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Gabriel Kucharski, Liliana Dziatkowiak, Gabriela Dziatkowiak, Bruno Zambrzycki, Wojciech Prokop, Maria Pardoła, Monika Bogdan, Michał Nowak, Kaja Kowalczyk, Natalia Filipiak, Weronika Różańska, Tomasz Hnat, Maria Ostrowska, Kaja Sadkowska.

Gratulujemy!!!

Koordynatorem konkursu była nauczycielka Agata Toporyńska.