Nasze przedszkole po raz kolejny ogłosiło konkurs plastyczny „Bohaterowie utworów Jana Brzechwy w oczach dzieci”. Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych oraz popularyzowanie poezji Jana Brzechwy. Dnia 7 czerwca 2024 roku odbyło się posiedzenie Jury. Podczas oceny prac uwzględniono następujące kryteria: samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, walory artystyczne, materiał użyty do wykonania pracy. Po ocenie prac Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce: Wojciech Gil, Lena Wojciechowska,

II miejsce: Iga Franas,

III miejsce: Laura Kotwas, Aleksander Choroszyński

WYRÓŻNIENIE: Adelajda Pietraszewska, Noemi Graf.

Ponadto udział w konkursie wzięli: Kacper Zadroga, Diana Bałajewicz i Marcel Apolinarek.

Gratulujemy!!!

Koordynatorem konkursu była nauczycielka Agata Toporyńska.