W miesiącu wrześniu dzieci z Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach we wszystkich grupach wiekowych realizowały tematykę ,,Bezpieczny przedszkolak”. Zapoznały się
z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, bezpiecznego przejścia przez jezdnię po pasach i przy zielonym świetle sygnalizatora. Przedszkolaki utrwaliły znajomość numerów alarmowych, a także uczyły się wzywać pomoc dzwoniąc na nr 112. W czasie wspólnych zajęć, zabaw ruchowych i stworzonych przez nauczycielki sytuacji edukacyjnych dzieci mogły się wykazać swoimi umiejętnościami i wiadomościami zdobytymi na temat zasad obowiązujących w ruchu drogowym. Przedszkolaki ubrane w kamizelki odblaskowe, brały udział w spacerach  w okolicach przedszkola, podczas których w praktyce zastosowały  poznane zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i przechodzenia przez jezdnię. Nazywały również znaki drogowe znajdujące się  w pobliżu  przedszkola. Dzieci  brały także udział w scenkach edukacyjnych, podczas których uczyły się pozycji obronnej w kontakcie z agresywnym psem oraz poznały zasady zachowania się w kontakcie z osobą nieznajomą.