W ramach przedsięwzięcia „Bezpieczne Wakacje 2023” we wszystkich oddziałach przedszkolnych zostały przeprowadzone zajęcia z zakresu bezpieczeństwa własnego oraz innych  z szczególnym naciskiem na zachowanie bezpieczeństwa w czasie zabaw wakacyjnych. Celem zajęć było przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad bezpiecznego zachowania na drodze, uwrażliwienie dzieci na niebezpieczeństwa i uświadomienie dzieciom jak ważna jest bezpieczna jazda samochodem. Należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej ostrożności podczas wakacji.