Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna skautowa i harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Od ponad 30 lat Polska staje się jednym z ogniw betlejemskiej sztafety – od miejsca narodzin Chrystusa, Światło wędruje przez kolejne kraje niesione dłońmi skautów i harcerzy – w tym roku pod hasłem „Światło dla Ciebie”. Każdy zuch, harcerz, instruktor niesie Światło, aby rozproszyć ciemności i połączyć wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Betlejemskie Światło Pokoju dotarło również do naszego przedszkola dzięki wizycie 16 Drużyny Harcerskiej ”Tajemnica” z Hufca Głogów.