Przedszkolaki wraz z rodzicami wzięły udział w konkursie plastycznym „Bawię się w sport”.

Celem konkursu było popularyzacja sportu jako źródła zdrowia, rozwój talentów artystycznych wśród dzieci, rozwijanie zainteresowań wiedzą na temat różnych dyscyplin sportowych, kształcenie wyobraźni twórczej wśród dzieci w wieku przedszkolnym, ukształtowanie postawy wobec spędzania czasu wolnego dziecka z rodzicami, wzmacnianie wzajemnego zaufania między dzieckiem i dorosłym.

 

Jury powołane przez organizatora konkursu przyznało następujące nagrody:

I miejsce: Pola Łucka, Wojciech Gil

II miejsce: Lena Wolska, Zofia Smętek, Adelajda Pietraszewska

III miejsce: Kacper Zadroga, Kacper Tomasz  Krawczyk, Jakub Krawczyk

Wyróżnienia: Iga Franas, Franciszek Czuba, Maciej Przychodzki- Brodzik, Oskar Świerszcz, Tomasz Kuryłowicz, Lena Wojciechowska, Antonina Blok, Aleksander Choroszyński, Bartosz Marcinowski, Antoni Atamaniec, Hanna Atamaniec, Krzysztof Blok, Ignacy Łucki, Laura Kotwas, Adam Kuryłowicz, Oliwia Kubiak, Diana Bałajewicz, Wiktor Filiczkowski.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom!!

Koordynatorem konkursu była nauczycielka Małgorzata Fercho