Kształtowanie właściwej postawy wobec środowiska należy rozpocząć od  najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie. W  oddziale „Mrówki” odbyły się warsztaty z edukacji ekologicznej. Głównym celem było wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji przyrodniczej i ekologicznej oraz najbliższego otoczenia. Podczas zajęć „Eko-przedszkolaki”  dowiedziały się jak ważne jest segregowanie śmieci, poznały znaczenie recyklingu i jego symbol graficzny,  poznały rolę roślin (szczególnie drzew) w produkcji tlenu.  Ciekawe dla dzieci było segregowanie śmieci, dowiedziały się, jaka jest różnica między śmiećmi, a odpadami oraz co to jest recykling i jakie znaczenie mają kolory umieszczone na koszach. Podczas zajęć dzieci mówiły, jak należy postępować w domu i przedszkolu , aby być bardziej EKO. Koordynatorem zajęć była Justyna Kazimierowicz.