Aktywne słuchanie muzyki w koncepcji Batii Strauss to niezwykle atrakcyjna metoda wprowadzania dziecka w świat różnych gatunków muzyki, zwłaszcza muzyki poważnej. Metoda polega na łączeniu słuchania muzyki z różnymi formami aktywności podejmowanymi przez dziecko.  Te formy to przede wszystkim proste zabawy rytmiczne połączone z melorecytacją lub śpiewem, zabawy rytmiczno-ruchowe, gra na instrumentach, opowieści ruchowe z elementami dramy lub pantomimy. Dzięki takim sposobom dziecko odkrywa różne aspekty dzieła muzycznego: jego formę, tempo, rytm, dynamikę i nastrój. W ostatnich dniach zajęcia muzyczne wg koncepcji Batii Strauss odbyły się w grupie „Żuczków” i „Motylków”. Dzieci aktywnie słuchały muzyki tańcząc z kolorowymi chustkami i grając na instrumentach perkusyjnych. Ponadto „opowiadały” utwór muzyczny odgrywając rolę pajączka. Zajęcia przeprowadziły nauczycielki Ewa Andrzejewska i Katarzyna Czajkowska