W naszym Przedszkolu odbyła się świąteczna akcja „Paczuszka dla Maluszka”, której głównym organizatorem jest Fundacja Małych Stópek. Zbiórka artykułów dla dzieci, podopiecznych placówek pomocowych takich jak: hospicjum dziecięce, hospicjum perinatalne, dom dziecka, dom samotnej matki w całej Polsce. Dary zostały przekazane dla Placówki Socjalizacyjnej „Horyzont” w Polkowicach.

Koordynatorem akcji były nauczycielki: Ewa Andrzejewska, Małgorzata Fercho.