Dzieci z Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach zakończyły edukację przedszkolną. Po wakacjach dzieci 6-letnie uczęszczać będą do klasy I, natomiast dzieci 5-letnie rozpoczną edukację przedszkolną w klasie „0” w Szkole Podstawowej w Grębocicach. Na uroczystości przedszkolaki zaprezentowały krótki program artystyczny, otrzymały dyplomy ukończenia przedszkola, książki oraz upominki. Życzenia absolwentom złożył Wójt Gminy Grębocice Pan Roman Jabłoński oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Kuzara. Na uroczystości obecna była również Dyrektor ZEASiP Pani Renata Oleszczuk. Rada Rodziców wraz z Dyrektor przedszkola Panią Elżbietą Kaletą podziękowała za współpracę i wsparcie zaproszonym gościom i nauczycielom, życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Natomiast absolwentom przedszkola życzyła dobrego startu w szkole oraz słonecznych i bezpiecznych wakacji.