Najstarsze dzieci z Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach zakończyły edukację przedszkolną. Po wakacjach 10 dzieci 7-letnich będzie uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Rzeczycy, natomiast 37 dzieci 6 -letnich rozpocznie edukację przedszkolną w klasie „0” w Szkole Podstawowej w Grębocicach. Na uroczystości zakończenia roku szkolnego absolwentów przedszkola 2021/2022 dzieci zaprezentowały krótki program artystyczny, otrzymały dyplomy ukończenia przedszkola, książki oraz upominki, a ich rodzice – podziękowania. Życzenia absolwentom złożył Wójt Gminy Grębocice pan Roman Jabłoński oraz Przewodniczący Rady Gminy pan Tadeusz Kuzara. Obecna na uroczystości była również Dyrektor ZEAS pani Renata Oleszczuk. Rada Rodziców z Dyrektor przedszkola panią Elżbietą Kaletą podziękowała za współpracę i wsparcie zaproszonym gościom i nauczycielom, życząc  dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Wszystkim przedszkolakom życzyła dobrego startu w szkole oraz słonecznych i bezpiecznych wakacji.