Dzieci z Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach zakończyły edukację przedszkolną. Po wakacjach 14 dzieci 6-letnich będzie uczęszczać do Szkoły Podstawowej w Rzeczycy. Natomiast 45 dzieci 5 -letnich rozpocznie edukację przedszkolną w klasie „0” w Szkole Podstawowej w Grębocicach. Na uroczystości przedszkolaki zaprezentowały krótki program artystyczny, otrzymały dyplomy ukończenia przedszkola, książki oraz upominki. Życzenia absolwentom złożył Wójt Gminy Grębocice Pan Roman Jabłoński oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Tadeusz Kuzara. Obecna na uroczystości była również Dyrektor ZEAS Pani Renata Oleszczuk. Rada Rodziców wraz z Dyrektor przedszkola Panią Elżbietą Kaletą podziękowała za współpracę i wsparcie zaproszonym gościom i nauczycielom, życząc również dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Natomiast przedszkolakom życzyła dobrego startu w szkole oraz słonecznych i bezpiecznych wakacji.