W dniu 26.10.22r. dzieci z oddziałów Motylków i Biedronek spotkały się z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Grębocicach: p. Emilią Braciszewską, p. Konradem Marcinowskim i p. Mariuszem Stanaszkiem. Podczas spotkania ze strażakami dzieci uczyły się podstawowych zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia ludzkiego. Przedszkolaki dowiedziały się w jaki sposób udzielić pierwszej pomocy w czasie omdlenia, krwawienia z nosa, skaleczenia, czy zadławienia. Utrwaliły znajomość numerów alarmowych i sposobu przekazania informacji przez telefon o zaistniałym zdarzeniu.  Miały  także okazję zobaczyć działanie defibrylatora AED oraz przy pomocy strażaków przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomie i prawidłowo ułożyć ,,poszkodowanego” w pozycji bezpiecznej. Takie zajęcia uczą dzieci właściwych zachowań w sytuacji, kiedy każda minuta jest ważna, aby uratować ludzkie życie.

Koordynatorkami spotkania były: Małgorzata Koman i Agata Toporyńska