Konkurs muzyczny „Rodzinne muzykowanie- leć muzyczko” skierowany był do dzieci uczęszczających do Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy w Grębocicach i ich rodziców. Celem konkursu było odkrywanie i rozwijanie zdolności wokalnych dzieci, prezentacja umiejętności przedszkolaków oraz pobudzanie dzieci i rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Warunkiem uczestnictwa w konkursie było zaprezentowanie przez uczestnika konkursu jednej piosenki z repertuaru piosenki dziecięcej o dowolnej tematyce. Jury powołane przez organizatora konkursu postanowiło przyznać następujące nagrody:

I miejsce- Gabriel Kucharski
II miejsce- Marcel Kwaśnik, Iga Jakubowska, Albert i Alicja Lerke
III miejsce- Tomasz Szocik, Zuzanna Ostrowska
Wyróżnienie- Antonina Podgórska, Kaja Sadkowska.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom! Koordynatorem konkursu była nauczycielka Agata Toporyńska.