Dzieci z Oddziału Przedszkolnego Krasnoludki w Krzydłowicach uczestniczyły w cyklu działań edukacyjnych umożliwiających dzieciom przybliżenie wiedzy i umiejętności w zakresie pojęć przyrodniczych przybliżającym dzieciom aktualną porę roku dzieciom jesień. Wielką radość sprawił dzieciom teatrzyk „Rzepka” J. Tuwima, gdzie dzieci wcieliły się w rolę aktorów. Kupno biletów w przedszkolnej kasie teatralnej umożliwiło dzieciom pojęć matematycznych. Ciekawym doświadczeniem dla dzieci była również inscenizacja utworu pt. ,,Entliczek –pętliczek”. Koordynatorem zabaw była nauczycielka Renata Paleń.