Muzyka, podobnie jak plastyka ma bardzo duże znaczenie w życiu dziecka. Rozwija wrażliwość dziecka i jego przeżycia.  Wpływa na rozwój emocjonalny dziecka, na rozwój świadomości własnej psychiki, poznawanie uczuć innych ludzi, pogłębianie przeżyć, rozwijanie wrażliwości uczuć. Słuchanie muzyki ma znaczenie w kształtowaniu postaw moralnych dzieci. Dźwięk i towarzyszące piosence teksty mają duże znaczenie w zakresie kontaktów międzyludzkich. Muzyka ma także wpływ terapeutyczny na dzieci.  Ma działanie uspakajające, wpływa zarówno na rozwój psychiczny jak i fizyczny dzieci niepełnosprawnych.
Nauczyciele przedszkola pamiętają o znaczeniu muzyki i o jej wpływie na cały rozwój dziecka. W salach zajęć są kąciki muzyczne, a w nich dużo różnych instrumentów muzycznych. Dlatego Krasnoludki każdy poranek w przedszkolu zaczynają od zabaw ruchowych przy muzyce, ze śpiewem, grając na instrumentach perkusyjnych i tworząc ruch do muzyki z wykorzystaniem różnych przyborów. Każda zabawa wywołuje u dzieci radość i dobre samopoczucie.
Koordynatorem działania była Dorota Mierzwiak – nauczyciel przedszkola.