Zobacz List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty:

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli