Zobacz List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 2020-11-02:

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Dyrektorów i Nauczycieli