Przyszła jesień a z nią bogactwo faktur, kolorów i dźwięków. Przedszkolaki zrobiły ścieżkę sensoryczną, do wykonania której wykorzystaliśmy wszystkie zgromadzone dary jesieni. Przedszkolaki dłońmi poznawały strukturę zgromadzonego materiału przyrodniczego określając swoje doznania, delikatnie stąpały po kasztanach, szyszkach, mchu, gałązkach, żołędziach. Chodząc po ścieżce sensorycznej dzieci rozwijały wyobraźnię dotykową oraz stymulowały receptory znajdujące się w stopach. Koordynatorem warsztatów była nauczycielka Zuzanna Bilska.