Nasze przedszkole przystąpiło do IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu plastycznego „Komputer moich marzeń”. Celem konkursu był rozwijanie aktywności twórczej, pomysłowości i wyobraźni dzieci oraz zapoznanie i zainteresowanie dzieci cyfryzacją. Jury powołane przez organizatora konkursu przyznało I miejsce Albertowi Lerke, pozostali uczestnicy konkursu Mateusz Kazimierowicz, Zuzanna Ostrowska, Inga Szatkowska oraz Aleksandra Latarowska otrzymali dyplom za udział. Gratulujemy wszystkim uczestnikom. Koordynatorem konkursu była nauczycielka Ewa Andrzejewska.