Każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak dużą rolę w życiu człowieka, począwszy od najmłodszych lat, odgrywa edukacja ekologiczna. Promowanie właściwego zachowania i odpowiedzialnej postawy wobec środowiska naturalnego, od którego współzależymy jest istotnym elementem naszego życia, a posiadanie wiedzy, jak właściwie chronić środowisko naturalne pozwoli zapobiec jego degradacji. W tym tygodniu we wszystkich grupach przedszkolnych, nauczycielki przeprowadziły zajęcia o tematyce ekologicznej. Podjęte działania miały na celu zwrócenie uwagi dzieci na negatywne działanie ludzi – wyrzucanie śmieci w niedozwolonych miejscach oraz kształtowanie nawyków proekologicznych – uświadomienie dzieciom konieczności segregowania odpadów.